Duyulab

Oyun Nedir? Oyun Neden Önemlidir?

Oyun Nedir?

Oyun; çocuğun yönlendirdiği, yaratıcı ve motive edici bir süreçtir. Genellikle belirli bir hedefe yönelik değildir. Çocuk oyunda keyif alır, yaratıcılığını kullanır ve oyun spontan gelişir

(Woolley & Lowe, 2013; White & Stoecklin, 2011; Clements, 2004; Brussoni, Olsen, Pike & Sleet, 2012).

Oyun Neden Önemlidir?

Çocuklar oyun oynarken birçok kavramı içeren çeşitli rolleri, normları ve değerleri öğrenirler. Kaba ve ince motor beceriler de dahil olmak üzere fiziksel kazanımlar elde ederler. Yaratıcılık, karar verme, problem çözme ve kuralları takip etme gibi bilişsel yeteneklerini oyunla geliştirirler

(Brussoni, Olsen, Pike & Sleet, 2012).

Bir oyun alanında, serbest bir oyuna aktif olarak katılmaları, çocukların sosyal gelişimini ve yaşıtlarıyla etkileşimlerini arttırır. Larouche ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada (2016), oyun alanlarında daha fazla vakit geçirebilen çocukların yaşıtlarıyla daha iyi bir etkileşimlerinin olduğu ve psikososyal olarak daha sağlıklı bir gelişime sahip oldukları gösterilmiştir. Eğlenceli etkileşimler, sosyal bilişsel becerilerin geliştirilmesini ve çocukların yaşıtları tarafından kabul edilmesini kolaylaştırır

(Yuill, N., Strieth, S., Roake, C., Aspden, R., & Todd, B., 2007).

Oyun aynı zamanda çocukların kendileri ve başkaları hakkında bilgi edinmelerine, başkalarının ilgi alanlarını öğrenmelerine yardımcı olur. Kendilerini kontrol etmelerini ve emosyonel regülasyonlarını sağlar

(Brussoni, Olsen, Pike & Sleet, 2012).

Dış Alanlardaki Oyunlar Hakkındaki Görüşler Nelerdir?

Dışarıda oynamak çocuklara istedikleri kişi olabilmeleri ve istediklerini yapabilmeleri konusunda tam bir özgürlük sağlar. Doğal ortamlar kuralların en az olduğu yerlerdir. Kirlen- meye ve canlıları, yeni dokuları, farklı görünümleri keşfetmeye izin verir. Doğal oyunlar, tırmanma veya kazma gibi aktiviteler ile nesnelerin farklı özelliklerini araştırmaya da imkan tanır. Dış ortamlarda çocuklar deneyip yanılabilirler, hata yapabilmek için güvenli bir ortama sahiptirler ve karşılaştıkları problemleri – hatalarını nasıl düzeltebileceklerini öğrenirler. Tüm bu süreçte duyusal deneyimler edinirler ve denge, koordinasyon, çeviklik gibi fiziksel beceri- lerini de geliştirirler

(Clements, 2004; Woolley & Lowe, 2013).

Akademik ve emosyonel gelişmelerin yanında çocukların çevre üzerindeki farkındalıkları da artar. (Clements, 2004) Son olarak dışarıda olmak çocukların hayal güçlerini, kendine olan güvenlerini, bağımsızlık- larını arttırır

(Woolley & Lowe, 2013).

 

Kaynak: https://thespiralfoundation.org/
Çeviri : Uzm. Fzt. Zeynep İkbal Doğan