Duyulab

Duyusal Problemleri Olan Çocuklar için Ne Yapılabilir?

Ayres Duyu Bütünleme, duyusal problemlere müdehale eden en yaygın terapi modellerindendir. Ayres Duyu Bütünleme teorisi üzerine eğitim alan pediatrik fizyoterapistler, ergoterapistler ile dil ve konuşma terapistleri, Duyu Bütünleme teorisinin prensiplerini kendi müdehalelerinde kullanabilirler. Kapsamlı bir eğitim planı çocuk için belirlenen yıllık hedeflere ulaşmaya yardımcı olmaktadır. Bir öğretmenin, sınıftaki bir çocuğun gün içindeki zorluklarını gördüğünde; bu çocuk için okuldaki eğitim planına ek olarak nasıl destek alabileceğini veya hangi uzmanlara yönelendirebileceğini bilmesi önemlidir (Hekimler, okuldaki sistem dışında da ailenin ulaşabileceği
özel terapi merkezleri gibi..)

Çocuğun ihtiyaçlarına bağlı olarak; müdahale stratejileri sınıf ortamı da dahil olmak üzere okuldaki oyun alanlarında ya da özel klinik /terapi odalarında kullanılabilmektedir. Öğretmenlere ve çocuktan sorumlu diğer yetişkinlere danışmanlık yapmak müdahale planının başarıya ulaşmasında kritik öneme sahiptir. Toplar veya şişme yastıklar gibi terapi materyalleri sürekli harekete ihtiyacı olan çocuklar için sınıf ortamında da kullanılabilir. Kıpır kıpır yerinde duramayan, sürdürülebilir dikkati zayıf çocuklar için bu materyaller sınıf ortamında güvenli bir şekilde harekete izin verir. Sınıf içinde yapılan bazı düzenlemeler (sandalyelerin modifiye edilmesi, oturma düzeni değişiklikleri vb) dikkati zayıf ve yerinde duramayan, sürekli uykulu görünen ya da sandalyesinde geriye kaymış şekilde oturan çocuklar için uygulanabilmektedir. Bu materyaller çocuğun güvenli bir şekilde hareket hareket etmesine izin verirken aynı zamanda çocuğun sınıf içindeki aktivitelere katılımını desteklemektedir.