Duyulab

Duyu Bütünleme Bozuklukları Nelerdir? Çocukların Öğrenme – Dikkat Becerilerini Nasıl Etkiler?

Duyu Bütünleme Bozuklukları; vücudumuzdan ve çevremizden gelen duyusal bilgilerin iyiorganize edilmemesini veya zayıf işlemlenmesinin sonucudur. Çevremizdeki duyusal bilgilerkompleks, yoğun ya da karmaşık olduğunda dikkatimizi odaklama, öğrenme, planlama ve becerigerektiren durumlarda zorluklar yaşarız. Duyu Bütünleme süreci, problemsiz gerçekleşiyorsa ve işlevsel ise çoğu zaman bu süreci fark etmeyiz. Bu nedenle duyusal işlemleme bozukluklarını bütünüyle anlamak ve kesin olarak tanımlamak zorlaşır. Duyu bütünleme problemleri, fiziksel bozukluklar ya da konuşmadaki gecikmeler gibi belirgin problemler değildir. Duyusal işlemleme
bozuklukları olan çocuklar başkaları ile etkileşimlerinde ya da basit görevleri bile yerine getirmede zorlanırlar, yorulmuş ya da bıkmış görünebilirler. Bu çocuklar, bir çok çocuğun kolayca yerinegetirdiği aktivitelerde daha çok desteğe ve motivasyona ihtiyaç duyarlar.

Duyu Bütünleme Bozuklukları Nelerdir?


Duyu Bütünleme bozuklukları alerjiler gibi geniş bir kategoride düşünülmelidir. Bazı insanların kedilere alerjisi vardır ve etraflarında kedi olduğunda hapşururlar. Bazı insanlar çimenlere alerjik reaksiyonlar gösterirler, bazıları kesin tatlara alerjiktir ve karın ağrısı hissederler. Bazı insanların herhangi bir hastalığı yoktur fakat yine de alerjik reaksiyonlar gösterirler. Bazılarının ise astım vb. bir hastalıktan dolayı alerjik bir durum yaşama ihtimali daha fazladır. Buradan anladığımız alerjim durumların farklı türlerde olduğu ve farklı görünümlerinin bulunduğudur. Aynı durum Duyu Bütünleme bozukluğu olan bireyler için de doğrudur. Duyu Bütünleme bozukluğu olan bir çocuktaki zorluklar; Duyu Bütünleme bozukluğu olan diğer çocuklardaki zorluklar ile aynı olmayabilir. Bir çocuğun fark edilebilen bir tanısı veya teşhisi olmadan zayıf duyusal işlemlemesi olabildiği gibi Otizm, Asperger Sendromu, dikkat eksikliği veya öğrenme güçlüğü gibi tıbbi ya da eğitimsel bir tanı ile birlikte de Duyu Bütünleme bozuklukları görülebilmektedir.

Duyu Bütünleme Bozukluklarının Çeşitli Görünümleri Duyusal işlemleme zorluklarının farklı görünümleri ve bunlarla birlikte ele alınan çeşitli fonksiyonel problemler kafa karıştırıcı olabilir. Genellikle çocukların duyusal problemlerini anlamak, onların bazı becerilerinin ya da yapabilirliklerinin neden yeterince gelişmediğini açıklamakta yardımcı olur. Zayıf dikkat becerileri, okulda bazı dersleri öğrenmedeki zorluklar, dağınık/ bozuk el yazısı, yönergeleri takip etmede zorluklar, ders saati boyunca yerinde sakince oturamama, beden eğitimi ya da fiziksel aktivite gerektiren derslerde ve motor koordinasyonda zorluklar, arkadaş edinme vb. sosyal konularda zorluklar ve öz saygı/ kendine güven ile ilişkili problemler sıklıkla duyu bütünleme problemlerine eşlik eder. Duyusal problemler çocukların öğrenme güçlükleri, dikkat becerileri, öz saygı ve davranışsal problemlerinin tek sebebi değildir.
Fakat asıl problem duyusal temelli zorluklar ise çocukların zorlandıkları bu alanlar ve bu alanlar ile ilişili beceriler duyusal temelli müdehaleler ile çözülmektedir.

Çocuğunuzun duyusal problemleri olduğunu düşünüyorsanız bu alanda yetkin ve eğitimli biruzmana danışabileceğinizi unutmamalısınız!