Duyulab

Bebeklerde Duyusal İşlemleme ve Etkileşim

Duyu bütünleme süreci tüm bebeklerde tipik gelişimi destekleyen nörolojik bir süreçtir. Duyusal işlemleme zorlukları ise prematüre olma durumu, serebral palsi, down sendromu ve otizm gibi birçok tanı ile birlikte ortaya çıkabilmektedir. Bebeğiniz; tipik olarak gelişebilir, gelişimsel zorlukları (günlük yaşam aktivitelerine katılım zorlukları) olabilir, gelişimsel olarak riskli grupta olabilir ya da herhangi bir tanı grubuna dahil olabilir. Bunlar önemli olmaksızın, bebeğinizin yeteneklerini tam olarak keşfedebilmek için onunla, aktif olduğu etkileşimler kurun. Bebeğiniz ile bir gününüzde etkileşiminizin arttığı anlar yaratın. Bebeğinizin duyusal tercihlerine uyum sağlayarak ve gün içinde gelişimsel seviyesine uygun aktivitelere yapın.

Birçok yenidoğan uzmanı bu dansı (karşılıklı bağlanma sürecini) ko-regülasyon olarak adlandırır. Bu, en basit etkileşim ve iletişim şeklidir. Ko-regülayon; bulunduğunuz anda kalmanız, aklınızda yeni bir fikir, başka bir iş ya da düşünce olmadan bebeğinizle bu anı paylaşmanızdır.


Her bebek biriciktir. Bazı bebekler hareketin farklı şekillerini, dokunmayı, fiziksel gücü, sesi, mimikleri ve nesnelerin görsel keşfini sever. Bazıları ise; belirli duyusal uyaranlara adapte olmak için daha fazla zamana, düzenli olarak uyaranların kendilerine sunulmasına, uyaranların öngörülebilir olmasına ve daha önceden deneyimledikleri, bildikleri deneyimleri hatırlatmasına ihtiyaç duyabilirler. Bazılarının, duyusal uyaranlara hassasiyeti olabilir ya da duyusal uyaranlara normalin üstünde ihtiyaç duyabilirler.

Duyusal temelli stratejiler, bebeğiniz ile aranızdaki etkileşimde bebeğinize, sürekli değişenuyarılabilirlik seviyesi ve çevrede gerçekleşen olaylara göre kendisini ayarlamasına yardımcı olacaktır. Bu stratejiler sayesinde bebeğiniz ile etkileşiminizde ritmi, bebeğinizden gelen iletişimsel işaretlere cevap oluşturduğunuz en uygun sıklığı, yoğunluğu ve süreyi belirleyebilmelisiniz. Eğlenceli olmanız ve yeni fikirler sunmanız onun ilgisini çekecek ve daha uzun süre sizinle etkileşimini sürdürmesini sağlayacaktır. Bebeğiniz ile etkileşiminizde zorluklar olduğunu düşünüyorsanız, etkileşimizi destekleyici uygun stratejiler konusunda profesyonel destek almanız gerektiğini unutmayın!

Çeviri: Uzm. Fzt. Zeynep İkbal Doğan