MultiSensory Oda

Multisensory Odalar; Duyusal Modülasyonu Odaları, Snozelen Odaları gibi özellikle psikiyatrik hastalıklarda krizlerin önüne geçilmesi ve bireyin stres seviyesinin azaltılmasında kullanılan alanlar ile duyu bütünleme odalarını da kapsamaktadır.  Çevresel düzenlemeler ve bu alanların duyusal açıdan zenginleştirilmeleri hem duyusal modülasyon odalarının hem de Snozelen odalarının en önemli özelliğidir. Duyu Bütünleme odalarında ise çevresel düzenleme ve odanın duyusal açıdan zengin ve değiştirilebilir olması müdahalenin sadece bir kısmı olup önemli bir unsurdur. Duyu Bütünleme odaları ise aynı zamanda bireyin çevre ile etkileşimini de destekleyen, çocuk ve terapistin yeni fikirler üretebilmeleri ve bu fikirleri fiziksel olarak da ortaya koyabilmelerine fırsatlar oluşturabilmesi açısından düşünülerek tasarlanan nitelikli odalardır.