Çevresel Zenginleştirme

Duyusal deneyimlerimiz, bebeklikten itibaren öğrenme ve diğer tüm bilişsel aktivitelerimiz için önemli bir temeldir. Duyusal açıdan zenginleştirilmiş bir çevre, yaratıcı ve hareketli oyunlar, bireylerin gelişiminde, bilişsel becerilerinde, hem çevre hem de birbirleriyle kurdukları etkileşimlerde, güven ve öz saygıyı geliştiren önemli bir faktördür.

Duyulab tasarım ve üretim ekibi olarak bizler, bireylere eğlenceli ve öğretici duyusal aktivitelere aktif katılabilecekleri fırsatlar sunan ortamlar oluşturmaktayız. Eğlenceli ve çocuklara ilham veren duyusal aktiviteler, oyuncaklar ve ekipmanlar konusunda uzman ve yenilikçi bir ekip ile duyusal açıdan zengin ve bireylerin gelişimlerini destekleyen ortamlar sunmaktayız.

Başarı duygusu, bağımsızlık ve daha mutlu bir yaşam için önemli bir gerekliliktir. Eğlence yüklüdür. Hafıza, bilişsel gelişim, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim ile duyusal deneyimleri de içeren bir kombinasyonun sonuçlarından etkilenir. Gelin çocukların hayal gücünü harekete geçirelim… Duyusal aktiviteleri ekipmanlarımız ile keşfedip yeni deneyimler edinmelerini sağlayalım. Böylece mutluluk, başarı duygusu ve yeni kazanımlar edinerek hayat kalitelerini arttırabilir ve gelişimlerini destekleyebiliriz.

Çevresel Zenginleştirmenin Önemli Olduğu Kanıta Dayalı Müdahale Odaları

Ayres Sensory Integration® (Ayres Duyu Bütünleme®)

Ergoterapist, psikolog ve nörobilimci olan A.Jean Ayres, PhD, OTR, FAOTA, tarafından geliştirilen bu müdahale modelinde başlangıçta öğrenme güçlüğü ve günlük yaşama katılım zorlukları olan çocuklarda etkili olduğu gösterilmiştir. Kanıta dayalı bir uygulama olan Ayres Duyu Bütünleme ® (ADB), günümüzde bir çok tanı grubuna ve farklı yaş grubundaki bireylere uygulanmaktadır

DIR® Floortime™

DIR® Floortime™ çocukların bireysel farklılıklarını değerlendirerek, çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen bir modeldir. Gelişimsel süreçleri (Developmental), Bireysel Farklılıkları (Individual) ve Etkileşimi (Relationship) temel almaktadır. Dr.Stanley Greenspan ve Dr. Serena Wieder tarafından geliştirilmiş olan bu model otizm spektrum bozukluğu başta olmak üzere bir çok tanı grubunda ve farklı yaş grubundaki bireylere uygulanmaktadır.

Bobath Therapy

Bir fizyoterapist olan Berta Bobath ve eşi nörofizyolog Karel Bobath, nörögelişimsel tedavi prensipleriyle yetişkin nörolojik hastalarda 1940’lardan başlayarak geliştirdikleri bu yaklaşımı 1960’lı yıllarda doğuştan hareket bozukluğu olan bebek ve çocuklarda kullanmaya başlamışlardır. Günümüzde çocuklarla çalışan fizyoterapistler Serebral Palsi (SP)’li çocuklar başta olmak duyusal-motor bozukluklara neden olan farklı tablolarda bu yaklaşımı yaygın olarak kullanmaktadırlar. Bobath yaklaşımı, geliştirilen bilimsel kuramlar ve ampirik deneyimleri içine alacak şekilde biçimlendirilmiş olup, gelişmeye açık dinamik bir yapı göstermektedir. Bu yönünle ilk uygulamalardan başlayarak günümüze kadar geliş-miş ve bazı değişimlere uğramıştır.

Snoezelen Multi-Sensory Ortamlar

1970’lerin sonunda iki Hollandalı terapist; Jan Hulsegge ve Ad Verheul, DeHartenburg Enstitüsü’nde, bilişsel engeli bulunan bireyler için duyusal deneyimleri arttırmayı amaçladıkları bazı bilimsel çalışmalar yapmışlardır. Hem konuşabilen hem de konuşamayan bireyler ile gerçekleştirilen bu çalışmanın sonucu her iki grup için de faydalı bulunmuştur. Kısa bir süre sonra “snuffelen” (aramak ve keşfetmek ) “doezelen” (rahatlamak) fiillerinin kısaltılması ile oluşturulan snozelen terimi kullanılmaya başlanmış ve günümüzde halen snozelen odalarının kullanıldığı pskiyatri klinikleri bulunmaktadır.

M.A.E.S. Therapy

MAES Terapisi, uzun vadede, çeşitli bebek ve çocukların gelişimini optimize etmek için kullanılan bir tedavi yaklaşımıdır. Serebral Palsi (SP), nörogelişimsel bozukluklar ve sebebi belli olmayan motor gelişim bozukluklarında kullanılmaktadır. MAES Terapi, nörolojik bir sorunun normal bir gelişim sürecini izlemesini engellediği her yaştan çocuk için bazı uzmanların tercih ettiği bir yaklaşımdır.